PROJEKT "PIĄTKA PLUS"

Nasza szkoła realizuje projekt „Piątka Plus”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Piątka Plus” jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Foldery wykonane przez dziewczęta i chłopców pod opieką nauczycieli i terapeutów na zakończenie projektu

STRONA GŁÓWNA   E-MAIL   KONTAKT